Προθεσμία μέχρι την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που εισέπραξαν «κουρεμένα» έως και 100% ενοίκια από τον Μάρτιο 2020 μέχρι και τον Ιούλιο 2021 προκειμένου να υποβάλουν τις δηλώσεις COVID για τις αποζημιώσεις που έλαβαν. Μετά την ανωτέρω ημερομηνία η ΑΑΔΕ θα ξεκινήσει τους απαραίτητους ελέγχους, ζητώντας μάλιστα πίσω τα ποσά της αποζημίωσης για όσους δεν ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους.

Συγκεκριμένα, μέχρι τις 30.9.2021 πρέπει να υποβληθούν:

1. Οι δηλώσεις COVID για τα μειωμένα ενοίκια του Ιουλίου. Ο εκμισθωτής – υπεκμισθωτής, ανεξαρτήτως του εάν έλαβε την προκαταβολή για τα «κουρεμένα» μισθώματα, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση περί μεταβολής του μισθώματος (δήλωση COVID) έως το τέλος του μήνα. Για τις περιπτώσεις που έχει προκαταβληθεί αποζημίωση, αλλά δεν υποβληθεί δήλωση COVID εντός της προθεσμίας ή για τις περιπτώσεις που τροποποιείται η δήλωση COVID Ιουλίου σε σχέση με τον Ιούνιο 2021, το ποσό καθίσταται απαιτητό και η διαδικασία αναζήτησής του ως αχρεωστήτως καταβληθέντος αναμένεται να προσδιοριστεί με νέα απόφαση.

2. Οι δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας προκειμένου να δηλωθεί η λύση συμφωνίας μίσθωσης μέχρι τις 12 Ιουνίου 2020.

3. Οι δηλώσεις COVID ή και πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας από εκμισθωτές – υπεκμισθωτές ακινήτων στην περίπτωση που λαμβάνουν σχετική ειδοποίηση από τη φορολογική διοίκηση για να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις τους.

4. Οι δηλώσεις COVID ή και πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, για Ιανουάριο μέχρι και Μάιο 2021, από εκμισθωτές – υπεκμισθωτές ακινήτων. 5. Οι δηλώσεις COVID για Μάρτιο μέχρι και Δεκέμβριο 2020, από εκμισθωτές σε υπεκμισθώσεις ακινήτων που δεν έχουν υποβάλει δήλωση.

6. Οι δηλώσεις τροποποιητικών πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας για Μάρτιο μέχρι και Δεκέμβριο 2020, για τις περιπτώσεις υπεκμισθώσεων με πολλά ακίνητα.

7. Οι δηλώσεις COVID ή και πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας από τους Οργανισμούς Λιμένος, που παραχωρούν – υποπαραχωρούν το δικαίωμα χρήσης χώρων εντός της χερσαίας λιμενικής ζώνης σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος, και από πρόσωπα στα οποία καταβάλλεται αποζημίωση λόγω εξωσυμβατικής χρήσης των ακινήτων τους για τις διορθώσεις και τις αρχικές δηλώσεις COVID για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2021.

Τι ζητάει η ΠΟΜΙΔΑ
Στο μεταξύ η ΠΟΜΙΔΑ ζητάει με επιστολή της προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΟΙΚ και την ΑΑΔΕ –με αφορμή την ανάρτηση των εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ και τα σχετικά ερωτήματα και τις διαμαρτυρίες ιδιοκτητών και φοροτεχνικών– την άμεση διενέργεια αυτόματων συμψηφισμών των ποσών περυσινών αποζημιώσεων μειώσεων ενοικίων από τις φετινές οφειλές ΕΝΦΙΑ, . Επίσης ζήτησε να δημοσιευθούν ΚΑΔ μειώσεων ενοικίων για Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ή να διευκρινιστεί ότι δεν υφίστανται μειώσεις για τους μήνες αυτούς, να εκκαθαριστούν και να καταβληθούν όλα τα εκκρεμή ποσά αποζημιώσεων των τελευταίων μηνών και ιδιαίτερα όσων σχετίζονται με υπεκμισθώσεις ακινήτων, να ξανανοίξει για διορθώσεις και νέες δηλώσεις COVID η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για το διάστημα Μαρτίου – Οκτωβρίου 2020 και να δοθεί παράταση για τη χωρίς πρόστιμο δήλωση λύσεων μισθώσεων, έως ότου η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ εμφανίζει ως επιλογή όλες τις «Ενεργές μισθώσεις». Επίσης οι ιδιοκτήτες αναμένουν το άνοιγμα της πλατφόρμας για υποβολή δηλώσεων COVID της περιόδου Μαρτίου – Οκτωβρίου 2020 που αποτελεί, όπως αναφέρουν, «όχι μόνο πάγιο αίτημά μας αλλά και ηθική υποχρέωση του κράτους έναντι των πολιτών που αδικήθηκαν από την κατά τον χρόνο εκείνο ελλιπή πληροφόρηση».

Του Προκόπη Χατζηνικολάου

  • Το άρθρο αναδημοσιεύεται από την ιστοσελίδα www.kathimerini.gr