Διαβάστε παρακάτω την εγκύκλιο που εκδόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα τις διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ν.4122/2013 για την «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων»