Η άνοδος των τιμών πώλησης ακινήτων αναμένεται να είναι σημαντική το 2020. Η ING μάλιστα προχώρησε στην εκτίμηση ότι ο ρυθμός της αύξησης κατά τη διάρκεια του 2020 θα διαμορφωθεί σε 6%, ο δεύτερος ταχύτερος μετά την Πορτογαλία. Σύμφωνα μάλιστα με τους αναλυτές, μόνο στην Ελλάδα, στην Ιταλία και στη Γαλλία αναμένεται επιτάχυνση του ρυθμού ανόδου των τιμών. Στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ναι μεν προβλέπονται αυξήσεις, αλλά με χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με το 2019. Ακολουθεί ανάλυση στο άρθρο του Νίκου Ρουσάνογλου :

Την άποψη ότι η αγορά κατοικίας στην Ελλάδα θα συνεχίσει να κινείται ανοδικά και κατά το 2020 ασπάζεται και η Alpha Bank. Σύμφωνα με τους αναλυτές της τράπεζας, ήδη έχει σημειωθεί σημαντική άνοδος των τιμών χωρίς να απαιτηθεί ιδιαίτερη συνδρομή από τραπεζικό δανεισμό. Δηλαδή, καταγράφηκαν μεγαλύτερος όγκος συναλλαγών και υψηλότερες αξίες, παρά το γεγονός ότι η πιστωτική επέκταση παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη. Πρόκειται για σημαντικό και σπάνιο επίτευγμα, καθώς, κατά κανόνα η άνοδος των τιμών και των αγοραπωλησιών τροφοδοτείται και από τη μεγέθυνση της αγοράς στεγαστικής πίστης. Καθώς, λοιπόν, οι τιμές αυξάνονται, θα ενισχύεται η ζήτηση στεγαστικών δανείων, επειδή δεν θα επαρκούν τα ίδια κεφάλαια για την απόκτηση ακινήτου. Εφόσον, λοιπόν, αυξηθούν οι νέες χορηγήσεις δανείων, θα συμβάλουν και αυτές στην περαιτέρω άνοδο των τιμών, καθώς θα επιτρέψουν περισσότερες συναλλαγές σε υψηλότερο επίπεδο τιμών.

Αυτός είναι κι ένας βασικός λόγος για τον οποίο εκφράζεται η άποψη ότι είναι πιθανή μια περαιτέρω άνοδος των τιμών.

Θετική επίδραση αναμένεται να έχουν και τα μέτρα τόνωσης της αγοράς ακινήτων, που ψήφισε πρόσφατα το ελληνικό Κοινοβούλιο. Ηδη, έχει μειωθεί ο ΕΝΦΙΑ μεσοσταθμικά κατά 22%, με προοπτική περαιτέρω μείωσής του και το 2020, κάτι βέβαια που συνδέεται με το κατά πόσον θα επιτευχθεί ο στόχος διεύρυνσης της φορολογικής βάσης, μέσω της ένταξης στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού των τιμών, μιας σειράς περιοχών ανά την επικράτεια, που σήμερα είναι εκτός και κατά κανόνα υποφορολογούνται σε σχέση με τα χαρακτηριστικά τους. Επιπλέον, πολύ σημαντική κρίνεται και η αναστολή επιβολής ΦΠΑ 24% σε όλα τα ακίνητα που έχουν κατασκευαστεί από το 2006 και μετά, όπως επίσης και σε όλα εκείνα που θα κατασκευαστούν με βάση τις οικοδομικές άδειες που θα εκδίδονται για τα επόμενα τρία χρόνια, δηλαδή έως το τέλος του 2022. Πρόκειται για μια κίνηση, η οποία κατ’ αρχάς θα επιτρέψει σε όλους τους ενδιαφερόμενους αγοραστές, κυρίως δε όσους προέρχονται από το εξωτερικό, να αποκτήσουν και νεότερης κατασκευής ακίνητα, ή ακόμα και νεόδμητα. Μέχρι σήμερα, η μεγάλη φορολογική απόκλιση ανάμεσα στα ακίνητα με ΦΠΑ και σε όλα τα υπόλοιπα (δηλαδή τα προγενέστερα του 2006) καθιστούσε μονόδρομο την απόκτηση παλιότερων ακινήτων από τους ξένους αγοραστές, αλλά και όσους Ελληνες δεν μπορούσαν να λάβουν τη σχετική απαλλαγή ΦΠΑ με τη μορφή της πρώτης κατοικίας.

Του Νίκου Ρουσάνογλου

*To άρθρο αναδημοσιεύεται από την ιστοσελίδα  www.kathimerini.gr